Specials

Deskundigheid ontstaat door opleiding, heel veel gevarieerde praktijkervaring, visie, samenwerking, afstemming en evaluaties. Die hebben voor mij in voorgaande jaren veel meer waarde gekregen dan eventuele kwaliteit die wordt verondersteld bij lidmaatschappen van vak- en beroepsverenigingen. Met recht proberen die het kaf van het koren te scheidden en hebben, vaak onder druk van zorgverzekeraars, daarvoor een heleboel papier- en regelwerk in het leven geroepen. Ik heb besloten daar niet aan mee te doen en tijd en geld te besteden aan het daadwerkelijke werk met cliënt en organisatie.

Uiteraard hanteer ik de ethische code, als is opgesteld voor Coaches en Counselors met een ACC opleiding.

Eén registratie wil ik niet onvermeld laten. Ik ben CRKBO geregistreerd docent, wat voor onderwijsinstellingen betekent dat ik geen BTW hoef te rekenen voor beroepsvormende activiteiten.

Logo ACC 390 crkbo docent rgb

Ik en gorilla's and the butterfly Links en Partners Ervaringen Contact