Coaching

Teams

Van teams wordt verwacht dat ze samenwerken, zelfsturend zijn en hun doelen goed voor ogen houden. Met andere woorden; zorg dat je samen de klus weet te klaren waar de organisatie en afnemers om vragen. Dat vraagt nogal wat. Vertrouwen, een goede onderlinge communicatie, een prettige omgang met elkaar en elkaars talenten en competenties herkennen en erkennen. En dan ook nog alle protocollen, procedures en ongeschreven regels in acht nemen. Zeker waar oorspronkelijk een meer instructieve of corrigerende stijl gebruikelijk was, kunnen medewerkers een steun in de rug nodig hebben om op de juiste wijze met elkaar in contact te zijn. Binnen teams weten medewerkers het best wat lukken gaat en wat hobbels zijn. Maar soms is er die ene blinde vlek of onuitgesproken beer op de weg. Coaching van het team kan dan helpen om op inhoud, communicatie en afstemming de beste resultaten te realiseren. Inventarisatie, analyse, feedback en een coachende werkwijze helpen dan om weer vooruit te komen en de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Medewerkers

Medewerkers willen plezier in hun werk hebben en het doel van de organisatie mee verwezenlijken. Dat staat buiten kijf. Maar er kunnen van die momenten zijn dat het even wat minder gaat. Herintreden na ziekte, privéomstandigheden, een andere functie, een tegenvaller of een vraag over toekomst en perspectief. Juist dan is het prettig om buiten de organisatie een paar oren te treffen die objectief kunnen luisteren. En daarna met de coach tot nieuwe inzichten of perspectieven te komen.