Intervisie

De beste adviseur is je collega. Als je tenminste open staat voor feedback, nieuwe inzichten en verrassende stellingen. Met meerdere collega’s, of vakgenoten, is het in intervisie-bijeenkomsten mogelijk om op een laagdrempelige manier ieders ervaring aan te boren. De deelnemers zijn de deskundigen en niemand weet het beter. In intervisie hebben deelnemers de gelegenheid hun eigen situatie te bespreken en te toetsen bij de anderen. Dat levert nieuwe ideeën en mogelijkheden op. Al is het maar omdat ‘er een keer over gepraat is’. In de praktijk blijken werkvragen en -problemen een stuk beter te beantwoorden en krijgen deelnemers zicht op elkaars visie en activiteiten. Intervisie wordt methodisch begeleid door een intervisor. Niet persé deskundig op onderwerpen, maar wel gericht op de onderlinge communicatie en methode. Ik kan met verschillende methoden de intervisie in organisatie en teams en tijdens studiedagen en trainingen vormgeven. Op de klassieke manier, maar ook heel verrassend.

Executive Intervisie

Niet alleen medewerkers kunnen behoefte hebben aan intervisie of coaching. Ook een team van managers, een RvB of RvT, kan het wel eens nodig hebben om met elkaar aan het werk te gaan. Juist waar iedereen vooruit aan het rennen is om de organisatietargets te halen en te monitoren, is een moment van bezinning en visievorming even pas op de plaats. Vanuit mijn bestuurlijke ervaring weet ik hoe de hazen lopen en waar je de beren op de weg tegen komen kan. Elkaar eens anders ontmoeten? Dit is de weg.