Organisatie

Ja, organisaties en medewerkers zijn agile, targetgericht, 3.0, en hands-on. Maar vooral wanneer er oprechte aandacht voor de mens in de organisatie is. Mijn missie is om het mensaspect een belangrijke rol te laten spelen bij ontwikkelingen. Verbinding maken, aan motivatie werken. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid stimuleren. De cultuur beïnvloeden en plannen realiseerbaar maken. Dat zorgt voor passie, drive en een gezond werkklimaat. Het goud van ondernemen delf je met medewerkers die betrokkenheid hebben en voor de organisatie willen gaan.

Als organisatie wil je wel. Om je positie te garanderen, stakeholders te beïnvloeden, in het productie-proces te kunnen innoveren en financiers te werven. En dat is soms weerbarstiger dan in menig mooi beleidsplan kan worden beschreven.

In organisaties werk ik met iedereen, ongeacht plek, positie of cultuur. Mijn ervaring reikt van de fabrieksvloer tot de bestuurskamer. En altijd concreet, zonder omwegen en met veel aandacht voor sfeer en onderling respect en vertrouwen. Kunnen we de hei-sessie ook eens anders inrichten, of op de werkvloer het verschil maken.

 Medewerker en Team Directeur, Bestuurder of Eigenaar

Maatwerk:

Bedrijfsondersteuning is maatwerk. Tijdens een eerste kennismaking hebben we het over de oorsprong, het beleid en de cultuur van de organisatie, de vraag en de voorwaarden. Van alle kanten bekeken en tot een concreet voorstel uitgewerkt. Om binnen korte tijd het gewenste rendement uit mensen en onderneming te halen.