Medewerker en Team

Teams en medewerkers kunnen inspirerend geïnformeerd en gecoacht worden wanneer de inhoud concreet is en goed aansluit bij de werkomstandigheden. Als het uit gaat van persoonlijk perspectief, mogelijkheden biedt en de interesse prikkelt. En als het management dat dan ook nog eens dat faciliteert en ondersteunt met een passende training, infomeeting of begeleiding, voelt dat als betrokken bij mens en organisatie.

Want eigenlijk zit niemand te wachten op een studiedag met powerpoints en discussies. Een jaarplan, teamtargets, weer een nieuw softwarepakket of teambuilding in de verwachting dat dat verbindend werkt. Helaas gaat de aandacht vaak verloren naar het checken van de mail, zorgen om de eigen caseload op het achtergebleven bureau of werkunit, of ergernis omdat dit weer ‘werk’tijd kost.

Met mijn nieuwsgierigheid (wie niks weet kan alles vragen), intuïtie, inspirerende werkvormen en een open en respectvolle sfeer ondersteun ik organisaties en de teams om stappen vooruit te zetten. Wat zijn lastige hobbels in het werk, hoe kunnen we samen meer bereiken, waar willen we naar toe.

En gaat het om een individuele medewerker met specifiek ‘gedoe’? Dan kan ik aan haar of hem mijn coaching en counseling aanbieden. Even ‘buiten de organisatie’ een luisterend oor en concrete vragen, kan voor opluchting en goede resultaten zorgen.